Tổ chức Chương trình Bồi dưỡng, tuyên truyền về cải cách hành chính ngành Giao thông vận tải tại Cục Đăng kiểm Việt Nam

13/06/2024

Ngày 12/6/2024, Cục Đăng kiểm Việt Nam phối hợp với Trường Cán bộ quản lý giao thông vận tải tổ chức Chương trình Bồi dưỡng, tuyên truyền về cải cách hành chính ngành Giao thông vận tải.

Toàn cảnh Chương trình

Đây là một trong những hoạt động nhằm triển khai nhiệm vụ Tuyên truyền về cải cách hành chính theo Kế hoạch cải cách hành chính năm 2024 được ban hành kèm Quyết định số 2649/QĐ-ĐKVN ngày 20/12/2023 của Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam.

Chương trình được tổ chức trực tiếp tại Hội trường Cục Đăng kiểm Việt Nam và 50 điểm cầu trực tuyến tại các phòng, đơn vị trực thuộc.

Tham dự Chương trình, các báo cáo viên đã trao đổi, chia sẻ về những vấn đề chung về cải cách hành chính nhà nước; Kết quả chỉ số cải cách hành chính cấp Bộ nói chung và kết quả chỉ số cải cách hành các Cục quản lý nhà nước chuyên ngành trực thuộc Bộ Giao thông vận tải năm 2023; Đánh giá thực trạng, tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, giải pháp cải cách hành chính ngành Giao thông vận tải trong thời gian tới…

Kết thúc Chương trình, lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc cần phải quan tâm, tăng cường, đẩy mạnh hơn nữa trong công tác cải cách hành chính, nêu cao tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.