Địa chỉ: Phòng 506, tầng 5, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024).37684704    Fax: (024).37684722
Email: taubien@vr.org.vn

​​​​​​​​​Phòng Tàu biển là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện c​hức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý công tác giám sát kỹ thuật, phân cấp, đăng ký kỹ thuật tàu biển, ụ nổi và sàn nâng tàu; đánh giá, côn​g nhận cơ sở cung cấp dịch vụ bảo dưỡng, kiểm tra tàu biển và sơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển theo quy định của pháp luật.

Phòng Tàu biển có Trưởng phòng phụ trách, các Phó Trưởng phòng giúp việc và các cán bộ chuyên môn, nghiệp vụ.


Phòng Tàu biển có các tổ chuyên môn, nghiệp vụ sau:

a) Tổ Phân cấp và đăng ký tàu biển;

b) Tổ Quản lý giám sát kỹ thuật tàu biển;

c) Tổ Quản lý cơ sở đóng tàu biển và cơ sở cung cấp dịch vụ.


Phòng Tàu biển có nhiệm vụ:

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động giám sát kỹ thuật tàu biển, ụ nổi và sàn nâng tàu trong đóng mới, nhập khẩu và đang khai thác, phân cấp và đăng ký kỹ thuật tàu biển, ụ nổi và sàn nâng tàu phù hợp với luật quốc gia và quốc tế có liên quan.

- Tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo và kiểm soát hoạt động đánh giá để công nhận năng lực các cơ sở cung cấp dịch vụ và công nhận đủ điều kiện cơ sở đóng tàu biển phù hợp với luật quốc gia và quốc tế liên quan.

- Định kỳ xuất bản sổ đăng ký kỹ thuật tàu biển.

- Tổ chức tham gia điều tra các sự cố, tai nạn của tàu biển; chỉ đạo xử lý tàu biển bị Chính quyền Hàng hải, Chính quyền Cảng kiểm tra và lưu giữ  để đề xuất với Cục trưởng các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

- Xem xét trình Cục trưởng ủy quyền cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài kiểm tra và cấp giấy chứng nhận cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam, hướng dẫn các tổ chức đăng kiểm nước ngoài thực hiện công tác đăng kiểm tàu biển tại Việt Nam phù hợp với quy định của Việt Nam và quốc tế.

- Tham mưu trong việc hướng dẫn và chỉ đạo công tác giám định, thẩm định trạng thái kỹ thuật của tàu biển theo yêu cầu của các tổ chức và cá nhân.​Lãnh đạo đơn vị
 • Trưởng phòng
  Phạm Hải Bằng
  Năm sinh: 1974
  Học vị: Thạc sỹ QLATHH
  Điện thoại: 521
  Email: bangph@vr.org.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Hoàng Lê Huy
  Điện thoại: 529
  Email: huyhl@vr.org.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Vũ Ngọc Huy
  Năm sinh: 1970
  Học vị: Kỹ sư điện tàu thủy
  Điện thoại: 531
  Email: huyvn@vr.org.vn
 • Phó Trưởng phòng
  Trần Trọng Phong