Địa chỉ: Km15+200, QL 1A, thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, Thanh Trì, Hà Nội
Điện thoại: (024).36893108    Fax: (024).36893555
​1. Giới thiệu chung
NETC.jpg

Trung tâm thử nghiệm khí thải phương tiện giao thông cơ giới đường bộ được thành lập ngày 21/09/2009 theo Quyết định số 2737/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

Trung tâm có tên giao dịch bằng tiếng Anh là NATIONAL MOTOR VEHICLE EMISSION TEST CENTER; viết tắt là NETC. Sau đây Trung tâm được gọi là NETC.

Trung tâm thực hiện theo hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, ISO/IEC 17025:2017 (Số hiệu VILAS 884), các sản phẩm, dịch vụ của Trung tâm NETC đảm bảo tính trung thực, tin cậy, nhanh chóng, rõ ràng

2. Chức năng, nhiệm vụ

 • Thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng của xe cơ giới và các thiết bị linh kiện khác có liên quan đến khí thải của xe cơ giới trong kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường để cấp Giấy chứng nhận cho xe sản xuất, lắp ráp mới và xe nhập khẩu.
 • Thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng phục vụ nghiên cứu phát triển xe cơ giới và động cơ, các dự án liên quan đến khí thải và tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng của xe cơ giới.
 • Xây dựng, bổ sung sửa đổi quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và các văn bản kỹ thuật liên quan làm căn cứ thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ và môi trường.
 • Thực hiện các đề án và dự án về khí thải và tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng của xe cơ giới.
 • Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy và đào tạo về thử nghiệm khí thải, tiêu thụ nhiên liệu, năng lượng xe cơ giới.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác do Lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam giao.

3. Sơ đồ tổ chức

NETC4.jpg

4. Các lĩnh vực thử nghiệm

4.1 Thử nghiệm khí thải của phương tiện giao thông đường bộ theo tiêu chuẩn mức 2,3,4,5

 • Xe Mô tô, xe máy 2 bánh, 3 bánh, 4 bánh
 • Xe Ô tô hạng nhẹ
 • Động cơ ô tô hạng nặng

4.2 Đo tiêu thụ nhiên liệu/ năng lượng

 • Đo mức tiêu thụ nhiên liệu bằng phương pháp cân bằn cacbon
 • Đo mức tiêu thụ nhiên liệu bằng phương pháp đo trực tiếp
 • Đo mức tiêu thụ năng lượng đối với mô tô điện, xe máy điện, ô tô điện và ô tô hybrid điện hạng nhẹ

4.3 Dịch vụ kỹ thuật khác

      Thử nghiệm theo yêu cầu đối với các dịch vụ kỹ thuật theo quy định của Cục Đăng kiểm Việt Nam và của Pháp luật.

5. Trang thiết bị

NETC được trang bị đầy đủ các thiết bị thử nghiệm đồng bộ được sản xuất tại Châu Âu cho phép thử nghiệm khí thải của xe cơ giới đến mức EURO 3 đối với xe mô tô, EURO 5 hoặc cao hơn đối với xe ô tô hạng nhẹ và động cơ hạng nặng theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, phép thử loại 1, 2, 3, 4 và đo độ khói theo tiêu chuẩn Châu Âu, đã được tổ chức có uy tín nhất Châu Âu TUV (Đức)  kiểm tra, đánh giá công nhận phòng thử nghiệm và hệ thống trang thiết bị đạt chuẩn.

NETC6.jpgNETC7.jpg

6. Đội ngũ cán bộ kỹ thuật

Trung tâm có đội ngũ Đăng kiểm viên, nhân viên được đào tạo chuyên sâu lĩnh vực thử nghiệm khí thải cả trong nước và nước ngoài, có thể thực hiện các nội dụng thử nghiệm theo các quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành cũng như triển khai các nghiên cứu phát triển tiên tiến hiện đại khác

7. Thông tin hỗ trợ khách hàng

Ban nghiệp vụCán bộ hướng dẫnĐiện thoại
Tổng hợp/Bộ phận một cửa (Tiếp nhận hồ sơ)Nguyễn Đặng Thiên hương0962170052
Ô tô hạng nhẹLê Hồng Việt
0834554529


Đông cơ ô tô hạng nặngHoàng Văn Tập0983026366


Mô tô, xe máyNguyễn Đức Tuấn Hiệp0973841357


Thu giá thử nghiệm/Cấp phát hóa đơnNguyễn Vũ Ngọc0356991668
Tổng hợp/Bộ phận một cửa  (Cấp phát báo cáo thử nghiệm)Nguyễn Đặng Thiên hương0962170052

​​8. Văn bản pháp lý

8.1 Luật

 • Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 13/11/2008, có hiệu lực từ 01/07/2009.
 • Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 35/2018/QH14, Luật số 39/2019/QH14 và được thay thế bởi Luật số 72/2020/QH14 được Quốc hội ban hành ngày 03/02/2021, có hiệu lực từ 01/01/2022 (riêng khoản 3 Điều 29 có hiệu lực thi hành từ 01/02/2021).
 • Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 được Quốc hội ban hành ngày 17/6/2010, có hiệu lực từ 01/01/2011.
 • Luật chất lượng sản phẩm hàng hóa …..

8.2 Văn bản Chính phủ

 • Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/03/2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
 • Nghị định 116/2017/NĐ-CP ngày 17/10/2017 của Chính phủ Quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hanh, bảo dưỡng ô tô (Được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 17/2020/NĐ-CP ngày 05/02/2020)
 • Quyết định số 249/2005/QĐ-TTg ngày 10/10/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ.
 • Quyết định số 49/2011/QĐ-TTg ngày 01/09/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô, xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

8.3 Thông tư cấp Bộ

8.3.1 Đối với ô tô, động cơ

 • Thông tư 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;
 • Thông tư 55/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu;
 • Thông tư 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/04/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới sản xuất, lắp ráp;
 • Thông tư 54/2014/TT-BGTVT ngày 20/10/2014 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới;
 • Thông tư 33/2015/TT-BGTVT ngày 24/07/2015 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
 • Thông tư liên tịch 43/2014/TTLT-BGTVT-BCT ngày 24/09/2015 Quy định về dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại từ 07 chỗ trở xuống
 • Thông tư 40/2017/TT-BGTVT ngày 09/11/2017 Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe ô tô con loại trên 07 chỗ đến 09 chỗ.
 • Thông tư 03/2018/TT-BGTVT ngày 10/01/2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 25/2019/TT-BGTVT ngày 05/07/2019 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô;
 • Thông tư 46/2019/TT-BGTVT ngày 12/11/2019 Sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 25/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 07 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp ô tô
 • Thông tư 05/2020/TT-BGTVT ngày 26/02/2020 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 03/2018/TT-BGTVT ngày 10 tháng 01 năm 2018 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với ô tô nhập khẩu thuộc đối tượng của Nghị định số 116/2017/NĐ-CP
 • Thông tư 06/2021/TT-BGTVT ngày 06/04/2021 Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới

8.3.2 Đối với Xe mô tô, xe gắn máy

 • Thông tư 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;
 • Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 Thông tư quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy;
 • Thông tư 59/2018/TT-BGTVT ngày 17/12/2018 của Bộ Giao thông vận tải Hướng dẫn việc dán nhãn năng lượng đối với xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

8.4 Quy chuẩn, Tiêu chuẩn quốc gia

      8.4.1 Đối với ô tô, động cơ

 • QCVN 86:2015/BGTVT và sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí  thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới.
 • QCVN 109:2021/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí  thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới (áp dụng từ 01/01/2022)
 • TCVN 6565: 2006 Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải nhìn thấy được (khói) từ động cơ cháy do nén - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • TCVN 9854: 2013 Phương tiện giao thông đường bộ - ô tô con - giới hạn tiêu thụ nhiên liệu và phương pháp xác định
 • TCVN 6567: 2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ động cơ cháy do nén, động cơ cháy cưỡng bức sử dụng khí dầu mỏ hóa lỏng hoặc sử dụng khí thiên nhiên lắp trên ô tô – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • TCVN 6785 : 2015 Phương tiện giao thông đường bộ - Khí thải gây ô nhiễm từ ô tô theo nhiên liệu dung cho động cơ – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.
 • TCVN 7792: 2015 Phương tiện giao thông đường bộ khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu và/hoặc tiêu thụ năng lượng điện cho ô tô con được dẫn động bằng động cơ đốt trong hoặc được dẫn động bằng hệ dẫn động Hybrid điện và phương pháp đo tiêu thụ năng lượng điện cho loại xe M1 và N1 được dẫn động bằng hệ dẫn động điện - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu.

8.4.2 Đối với xe mô tô, xe gắn máy

 • QCVN 04:2009/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
 • QCVN 77:2014/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 3 đối với xe mô tô hai bánh sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới
 • TCVN 7357: 2010 Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô- yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • TCVN 7358: 2010 Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ xe máy lắp động cơ cháy cưỡng bức - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • TCVN 9726: 2013 Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm, khí thải CO2 và tiêu thụ nhiên liệu của mô tô hai bánh lắp động cơ cháy cưỡng bức hoặc cháy do nén - yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu
 • TCVN 13062: 2020 Phương tiện giao thông đường bộ - khí thải gây ô nhiễm phát ra từ mô tô (mức 4) – yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Lãnh đạo đơn vị
 • Giám đốc
  Nguyễn Đông Phong
  Học vị: Ths. Quản lý công và kinh tế; Kỹ sư cơ khí ô tô
  Điện thoại: 0243.689.3666
  Email: phongnd@vr.org.vn
 • Phó Giám đốc
  Nguyễn Hoài Nam
  Học vị: TS Cơ khí động lực; Kỹ sư cơ khí ô tô
  Điện thoại: 0243.689.3108 (Ext: 208)
  Email: namnh.vr@gmail.com