Địa chỉ: Phòng 206, tầng 2, Cục Đăng kiểm Việt Nam, số 18 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (024) 37684715    Fax: (024) 37684720
Email: vrqc@vr.org.vn

​​​​​​​Trung tâm Chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng và an toàn (tên tiếng Anh: Vietnam Register Quality and Safety Management System Certification Center, viết tắt là VRQC)  là tổ chức trực thuộc Cục Đăng kiểm Việt Nam, thực hiện chức năng tham mưu giúp Cục trưởng quản lý và tổ chức thực hiện công tác đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng và môi trường.


Nhiệm vụ và quyền hạn

- Xây dựng trình Cục trưởng quy hoạch, kế hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm về công tác đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn tàu biển (theo Bộ luật Quản lý an toàn quốc tế - Bộ luật ISM), Hệ thống an ninh tàu biển (theo Bộ luật Quốc tế về an ninh tàu biển và bến cảng – Bộ luật ISPS), điều kiện sống và làm việc của thuyền viên (theo công ước Lao động hàng hải – Công ước MLC 2006), hệ thống quản lý chất lượng (theo tiêu chuẩn ISO 9000), Hệ thống quản lý môi trường (theo tiêu chuẩn ISO 14000) và Hệ thống quản lý an toàn sức khỏe nghề nghiệp (theo tiêu chuẩn OHSAS 18000).

- Tổ chức hoặc tham gia xây dựng, bổ sung, sửa đổi văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật và hướng dẫn nghiệp vụ có liên quan đến công tác đánh giá, chứng nhận hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng, môi trường, an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, trình Cục trưởng ban hành hoặc Cục trưởng trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành.

- Đề xuất với Cục trưởng việc ký kết, tham gia hoặc không tham gia các Điều ước quốc tế có liên quan đến công tác chứng nhận Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng và môi trường.

- Tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ theo kế hoạch được giao.

- Tổ chức thẩm định, đánh giá, trình Cục trưởng cấp giấy chứng nhận theo Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, theo quy định.

- Xem xét trình Cục trưởng ủy quyền và hướng dẫn cho các tổ chức đăng kiểm nước ngoài đánh giá cấp giấy chứng nhận cho tàu biển mang cờ quốc tịch Việt Nam.

- Tổ chức đánh giá, chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp theo quy định.

- Chủ trì biên soạn chương trình, giáo trình đào tạo, tham gia giảng dạy, đào tạo và đánh giá trình Cục trưởng bổ nhiệm, miễn nhiệm đăng kiểm viên thuộc lĩnh vực phụ trách; tổ chức đào tạo, tập huấn cho cán bộ của các đơn vị bên ngoài theo yêu cầu thuộc lĩnh vực được giao.

- Tổ chức đào tạo, hướng dẫn xây dựng Hệ thống quản lý an toàn, an ninh, lao động hàng hải, chất lượng, môi trường và an toàn sức khỏe nghề nghiệp khi có yêu cầu.

- Tổ chức thu phí, lệ phí, giá đánh giá và chứng nhận theo quy định.

- Xây dựng, bổ sung, sửa đổi, cập nhật các quy trình, hướng dẫn công việc liên quan và tổ chức thực hiện, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 và ISO 17021 có liên quan đến nhiệm vụ của Trung tâm.

- Xây dựng và thực hiện chương trình cải cách hành chính của đơn vị theo quy định của Cục và của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Cục trưởng giao.​

Các thủ tục hành chính

Đánh giá, cấp giấy chứng nhận phù hợp cho công ty tàu biển theo Bộ luật ISM.

Đánh giá, cấp giấy chứng nhận quản lý an toàn cho tàu biển theo Bộ luật ISM.

Thủ tục cấp giấy chứng nhận quốc tế về an ninh tàu biển.

Thủ tục phê duyệt kế hoạch an ninh tàu biển.

Thủ tục phê duyệt Bản công bố phù hợp Lao động hàng hải phần II và cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải.

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận Lao động hàng hải tạm thời.

Mẫu đơn đề nghị đánh giá/phê duyệt

- Đề nghị đánh giá cấp giấy chứng nhận DOC

APPL1 DOC.docx

- Đề nghị đánh giá cấp giấy chứng nhận SMC

APPL2 SMC.docx

- Đề nghị phê duyệt SSP và đánh giá cấp giấy chứng nhận ISSC

APPL3 ISSC.docx

- Đề nghị phê duyệt DMLC Part II và đánh giá cấp giấy chứng nhận MLC​

APPL4 MLC.docx


Dịch vụ trực tuyến cho Công ty quản lý tàu biểnLãnh đạo đơn vị
  • Giám đốc
    Trần Hiếu Nhân
    Học vị: Ths
    Điện thoại: 451
    Email: nhanth@vr.org.vn