Giới thiệu
HOẠT ĐỘNG ĐĂNG KIỂM SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP

Cục Đăng kiểm Việt Nam (VR) là tổ chức trực thuộc Bộ Giao thông vận tải và là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý và tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, chứng nhận cơ sở thử nghiệm, vật liệu, máy móc, trang thiết bị sử dụng trên các loại phương tiện thủy và công trình biển, thiết bị nâng, xếp dỡ, container, nồi hơi, thiết bị áp lực… sử dụng trong giao thông vận tải và thống nhất trong phạm vi cả nước. (sau đây gọi tắt là sản phẩm Công nghiệp) theo quy định.

​​


1. Sản phẩm phân cấp (Classed marine products)

 • Vật liệu kim loại – Thân tàu (Hull metal material)
 • Thiết bị neo và chằng buộc (Anchoring and mooring equipment)
 • Trang thiết bị (Equipment and outfit)
 • Thiết bị lái và máy lái (Rudder and steering gear)
 • Bơm và ống (Pumps and piping)
 • Nồi hơi và bình áp lực (Boiler and pressure vessel)
 • Máy (Machinery)
 • Thiết bị điện và tự động (Electrical equipment and automation)
 • Trục và thiết bị đẩy (Shafting and thruster)
 • Vật liệu hàn (Welding consumables)
 • Quy trình hàn (Welding process)
 • Chứng nhận thợ hàn (Certified welders)
 • Đào tạo thợ hàn (Training welders)
 • Phương tiện chống ăn mòn (Corrosion resistant means)
 • Vật liệu phi kim (Nonmetallic materials)
 • Sản phẩm khác (Miscellaneous)


2. Sản phẩm theo luật ( Statutory marine products)

 • Vật liệu và thiết bị chống cháy (Fire-resisting material and equipment)
 • Trang thiết bị và hệ thống dập cháy (Fire-extinguishing system and equipment)
 • Hệ thống báo động và phát hiện cháy (Fire detector and alarm system)
 • Trang thiết bị cứu sinh (Life-saving appliances and arrangements)
 • * Thiết bị và vật liệu chống ô nhiễm (Environmental protection equipment and material)
 • Thiết bị hàng hải, tín hiệu và liên lạc (Communication, navigation and signaling equipment)
 • Sản phẩm khác (Miscellaneous)


3. Phần khác (Other)

 • Thiết bị nâng - tải trọng làm việc từ 1000 kg trở lên (Lifting appliances – safe work load of over 1000 kg).
 • Cơ sở thử nghiệm và cơ sở cung cấp dịch vụ.
 • Cơ sở chế tạo sản phẩm công nghiệp.

Xem chi tiết trong Phụ lục


Các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước có nhu cầu kiểm tra và chứng nhận liên quan tới các sản phẩm trên xin liên hệ theo địa chỉ:

Phòng Công nghiệp - Cục Đăng kiểm Việt Nam
(Industrial Department – Vietnam Register)

- Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại/Tel: +84 24 37684715 (ext.411)
- Fax : +84 24 37684769
- Email : anhv@vr.org.vn

Văn bản