Đảng uỷ Cục ĐKVN dâng hương kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

20/05/2024

Nhân dịp Kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2024), Đảng uỷ Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) tổ chức lễ Dâng hương tưởng nhớ Người.

Ngày 17/5, Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Ban Nữ công cùng đại diện các phòng tham mưu, đơn vị trực thuộc Cục ĐKVN dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh để bày tỏ lòng thành kính, tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc Nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh của Người.

Năm 2024, Một năm với những dấu mốc quan trọng, Cục ĐKVN đang đứng trước những cơ hội và thách thức mới đan xen,  đòi hỏi toàn bộ hệ thống cần phải đổi mới mạnh mẽ, toàn diện để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Ban Chấp hành Đảng bộ, tập thể Lãnh đạo Cục luôn ghi nhớ những lời dạy của Người, thường xuyên “tự soi, tự sửa”, tự rèn luyện để làm tròn chức trách, nhiệm vụ được giao, giữ vững bản lĩnh chính trị; phát huy vai trò, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên trong mọi hoàn cảnh, mọi vị trí công tác mà Đảng và Nhà nước giao phó.

Đảng ủy, Lãnh đạo Cục và các tổ chức đoàn thể đã cùng đề ra những giải pháp thiết thực để phát huy sức mạnh đoàn kết, tiếp tục hoàn thiện thể chế và mô hình tổ chức công tác đăng kiểm, phát triển nguồn nhân lực đăng kiểm có chất lượng cao, Xây dựng Cục ĐKVN ổn định và phát triển;

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ, cơ quan, đơn vị thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng các cấp; Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Xây dựng đội ngũ CB CCVC có phẩm chất đạo đức, có ý thức tổ chức kỷ luật, có năng lực, trách nhiệm cao trong công việc, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ.

Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức Cục ĐKVN xin nguyện tiếp tục phát huy hơn nữa truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, sáng tạo, ý chí tự lực tự cường và khát vọng vươn lên, chung sức, đồng lòng quyết tâm hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị của năm 2024.

Tác giả: ĐKVN