Tìm kiếm nâng cao

Tìm thấy 209 kết quả

STT Số ký hiệu Tên tài liệu Loại tài liệu Tải về
1 QCVN 101: 2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển Quy chuẩn
2 QCVN 102:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về An toàn lao động vf kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển Quy chuẩn
3 QCVN 53:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới Quy chuẩn
4 QCVN 54: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ PHÂN CẤP VÀ ĐÓNG TÀU BIỂN CAO TỐC Quy chuẩn
5 QCVN 60: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG VÀ TỪ XA Quy chuẩn
6 QCVN 67:2018/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển Quy chuẩn
7 QCVN 73: 2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ HOẠT ĐỘNG KÉO TRÊN BIỂN Quy chuẩn
8 QCVN 73: 2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hoạt động kéo trên biển Quy chuẩn
9 QCVN 82:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận, sử dụng Quy chuẩn
10 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới Quy chuẩn
11 QCVN 91:2019/BGTVT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ắc quy sử dụng cho xe mô tô, xe gắn máy điện Quy chuẩn
12 Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT Quy chuẩn
13 TCVN 12823-1: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 1: Phân cấp Tiêu chuẩn
14 TCVN 12823-2: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 2: Thân và trang thiết bị Tiêu chuẩn
15 TCVN 12823-3: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 3: Máy và hệ thống Tiêu chuẩn
16 TCVN 12823-4: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 4: Vật liệu và hàn Tiêu chuẩn
17 TCVN 12823-5: 2020 Giàn di động trên biển - Phần 5: An toàn và phòng chống cháy Tiêu chuẩn
18 TCVN 6170-11 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo Tiêu chuẩn
19 TCVN 6170-12 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 12: Vận chuyển và dựng lắp Tiêu chuẩn
20 TCVN 6170-8 : 2020 Giàn cố định trên biển - Phần 8: Hệ thống chống ăn mòn Tiêu chuẩn