Bạn có hài lòng với các dịch vụ công của Cục Đăng kiểm không?

Rất hài lòng
Hài lòng
Không hài lòng